تاریخچه تاریخچه

شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان اولین و بزرگترین شرکت بیمه ای کشور، افتخار بیش از 70 سال خدمت رسانی بیمه ای به بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کشور را در کارنامه خود داشته و در فراز نشیب های بسیار، همواره بعنوان یک عامل و مکانیزم مؤثر حامی و پشتیبان اقتصاد کشور بوده است.
جایگاه، ویژگی ها و سوابق گذشته شرکت و نیز سایر الزامات، موجب گردید که طبق فرمان مقام معظم رهبری و با عنایت به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان تنها شرکت بیمه ای دولتی در عرصه ارائه خدمات بیمه ای باقی مانده و سایر شرکتهای بیمه به بخش خصوصی واگذار شوند.
بی تردید در آینده، رسالت اصلی این شرکت، حمایت از مجموعه ساختارهای نظام اقتصادی کشور و تنظیم بازار بیمه مبتنی بر شاخص ها، برنامه و سیاستهای کلان مملکت خواهد بود که البته این مهم صرفاً با اداره شرکت بر پایه نظام مدیریت کارآمد اقتصادی در عرصه رقابت حرفه ای و سالم در بازار بیمه محقق خواهد شد.
پر واضح است که کارآمدی مؤسسات اقتصادی ارائه کننده خدمات مالی و به عبارت دیگر مؤسسات دانش و مهارت محور بدون توجه به سرمایه اصلی آنها یعنی نیروی انسانی متخصص چندان میسر و مقدور نخواهد بود. در این راستا شرکت سهامی بیمه ایران نیز با برخورداری از بالغ بر 4000 نفر نیروی انسانی با رابطه های استخدامی رسمی، پیمانی و قراردادی و حدود قریب 1500 نفر بازنشسته و مستمری بگیر و نیز قریب 5000 واحد نمایندگی حقیقی و حقوقی که بطور میانگین در هر یک از آنها حداقل 2 نفر مشغول ارائه خدمات می باشند و همچنین شرکتهای اقماری وابسته، در کل دست کم برای حدود 000/20 نفر شغل در اقصا نقاط کشور ایجاد نموده است. این در حالی است که تصور می شود با توجه به لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه و بویژه گسترش انواع بیمه های زندگی در سطح جامعه، در آینده شاهد افزایش تقاضا برای نیروی متخصص بیمه ای نیز خواهیم بود.
ارتقاء و بهبود سطح زندگی و معیشت این قشر متخصص و کارشناس ضمن ایجاد کارآمدی در نظام ارائه خدمات بیمه ای، کمک شایانی به برقراری محیطی آرام، سالم و پرتوان در شرکت خواهد نمود. بدین منظور ایجاد و تقویت شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران طبق اصول و ضوابطی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در واقع موجب تقویت بنیان های صنعت بیمه کشور و بهبود خدمت رسانی در این حوزه خواهد شد.